Palvelut

PALVELUT

Toteutamme laaja-alaisesti erilaisia fysioterapia-, lymfaterapia – ja ratsastusterapiapalveluita sekä hierontaa.


FYSIOTERAPIA

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan toimintakykyä ja liikkumista.

Lue lisää


LYMFATERAPIA

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.

Lue lisää


RATSASTUSTERAPIA

Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen toiminnallinen kuntoutusmuoto, jossa kuntoutuja, terapiahevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä töitä yksilöllisesti asetettujen , kokonaiskuntoutusta tukevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää


AKUPUNKTIO

Akupunktiota käytetään lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa. Akupunktio lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia ja voidaan siirtyä nopeammin aktiivisiin harjoituksiin.

Lue lisää


HIERONTA

Hieronta on hyvin vanha, perinteinen hoitomuoto, jolla tarkoitetaan käsintehtyä, pehmeiden kudosten erilaista, liikkuvaa muokkausta – esimerkiksi painelua tai sivelyä.

Hieronnassa käytetään viittä perusotetta, joita ovat sively, hankaus, pusertelu, täristys ja taputus. Jokaisella hierojalla on oma ”käsialansa”, eli tapansa soveltaa otteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Erilaisista tyyleistä huolimatta hieronnan tavoite on aina sama: tuottaa asiakkaalle hyvää oloa, helpottaa hänen mahdollisia vaivojaan ja ennaltaehkäistä tulevia vaivoja.

Hieronta sopii kenelle tahansa, iästä ja ammatista riippumatta.


KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Meillä Kelan vaativana kuntoutuksena on saatavilla fysioterapiaa, allasterapiaa ja ratsastusterapiaa.

Myöntämisedellytykset:

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia.
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita.

Lue lisää


CRYONIC-HUIPPUKYLMÄHOITO

Neurocryostimulation technologies

Ainutlaatuinen lääkkeetön menetelmä vammojen ennaltaehkäisyyn, sekä kivun, vammojen ja sairauksien hoitoon.

Lue lisää


LÄÄKINNÄLLISTEN HOITOSUKKIEN JA -HIHOJEN MITTAUS JA TOIMITUS

Lääkinnälliset hoitosukat ja -hihat ovat raajojen ympärys- ja pituusmittojen mukaan valmistettavia tuotteita, joiden hoitopaine kevenee asteittain äärialueilta vartaloa kohden. Niitä voidaan käyttää turvotuksen hoitoon, suonikohjujen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Lue lisää

  • NIVELTUKIEN JA ORTOOSIEN JÄLLEENMYYNTI
  • PIENAPUVÄLINEIDEN JÄLLEENMYNTI