Palvelut

PALVELUT

Toteutamme laaja-alaisesti erilaisia fysioterapia- ja lymfaterapiapalveluita sekä hierontaa.


FYSIOTERAPIA

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen.

Fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan edistävästi asiakkaan tilanteeseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan.

Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää


LYMFATERAPIA

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus.

Imusuonisto, jonka toimintaa lymfaterapialla tuetaan, on verenkierron kanssa rinnakkainen kuljetusjärjestelmä. Sen tärkein tehtävä on poistaa kudoksista sinne jäänyt neste- ja valkuaisainekuorma.

Pääindikaation lymfaterapialle muodostavat lymfaödeeman eri muodot. Lymfaödeemassa imusuoniston kuljetuskapasiteetti on laskenut tasolle, joka on riittämätön kudoksiin jääneen kuorman poistamiseksi. Sen syyt voivat olla primäärejä (imusuoniston synnynnäinen kehityshäiriö) tai sekundaareja (imusolmukkeiden poisto ja sädetys, laajat imusuonistoa vahingoittaneet muut operaatiot, traumat tai toistuneet infektiot; yleensä erysipelas eli ruusu).

Myös erilaisten leikkauksien jälkeinen kuntoutuminen nopeutuu kun lymfaterapian avulla saadaan turvotusta vähennettyä.

Lue lisää


AKUPUNKTIO

Akupunktiota käytetään lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa. Akupunktio lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia ja voidaan siirtyä nopeammin aktiivisiin harjoituksiin.

Erilaisia päänsärkyjä, esimerkiksi migreeniä, on hoidettu hyvin tuloksin akupunktiolla. Akupunktuurilla voidaan helpottaa myös allergista nuhaa, astmaa, ihottumia, säärihaavoja, kuukautis- ja synnytyskipuja sekä erilaisia toiminnallisia vatsavaivoja. Hyviä tuloksia on saatu ennen ja jälkeen leikkausta annetulla neulahoidolla.

Akupunktuurihoitoon liittyy usein myös myönteisiä oheisvaikutuksia, kuten unen laadun, vastustuskyvyn ja aistitoimintojen parantuminen, yleinen rentoutuminen, stressin ja ummetuksen häviäminen, luovuuden lisääntyminen, hormonitoiminnan normalisoituminen ja allergiaoireiden väheneminen.

Hoitokertojen määrä arvioidaan potilaan tilanteen mukaan. Usein 1-2 kertaan viikossa ja yhteensä 8-10 kertaa annettu hoito on määrällisesti riittävä. Akuuteissa vaivoissa jo muutama hoitokerta voi antaa avun. Akupunktuurin teho voi kestää tunneista vuosiin. Oireiden helpottumisen jälkeen monet potilaat tarvitsevat vain pari hoitokertaa vuodessa pysyäkseen oireettomana.

Akupunktuuriin voidaan tarvittaessa yhdistää TNS-sähkökipuhoito. Tähän tarkoitukseen on olemassa omat sähköhoitolaitteet. Sähköllä voidaan tehostaa neulahoidon vaikutusta.

Lue lisää


HIERONTA

Hieronta on hyvin vanha, perinteinen hoitomuoto, jolla tarkoitetaan käsintehtyä, pehmeiden kudosten erilaista, liikkuvaa muokkausta – esimerkiksi painelua tai sivelyä.

Hieronnassa käytetään viittä perusotetta, joita ovat sively, hankaus, pusertelu, täristys ja taputus. Jokaisella hierojalla on oma ”käsialansa”, eli tapansa soveltaa otteita asiakkaan tarpeiden mukaan. Erilaisista tyyleistä huolimatta hieronnan tavoite on aina sama: tuottaa asiakkaalle hyvää oloa, helpottaa hänen mahdollisia vaivojaan ja ennaltaehkäistä tulevia vaivoja.

Hieronta sopii kenelle tahansa, iästä ja ammatista riippumatta.


KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

1.1.2016 alkaen asiakkaan ei tarvitse enää saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Myöntämisedellytykset:

  • henkilö on alle 65-vuotias
  • henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
  • henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
  • henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia.
  • kuntoutus on perustellusti tarpeen

NEUROLOGINEN FYSIOTERAPIA

Neurologinen sairaus voi olla synnynnäinen, lapsuudessa ilmennyt tai aikuisiällä puhjennut. Erilaisissa onnettomuuksissa vammautuminen tai aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa neurologisia oireita.

Neurologisessa fysioterapiassa kuntoututetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia, reumaatikkoja, CP-vammaisia henkilöitä sekä erilaisia lihastauteja , MS-tautia, ALS:a tai Parkinsonin tautia sairastavia.

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään esimerkiksi liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen. Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti hänen omaisensa kanssa. Kuntoutuksella pyritään elämänlaadun paranemiseen ja siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosiaalisessa kanssakäymisessään.

Neurologinen fysioterapia voi olla esimerkiksi käden/yläraajan toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyn harjoittelua. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös allasterapiana. Suurin osa neurologisen fysioterapian asiakkaista tulee kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri

Lue lisää


LÄÄKINNÄLLISTEN HOITOSUKKIEN JA -HIHOJEN MITTAUS JA TOIMITUS

MYÖS LENTOSUKAT SAATAVILLA

Lääkinnälliset hoitosukat ja -hihat ovat raajojen ympärys- ja pituusmittojen mukaan valmistettavia tuotteita, joiden hoitopaine kevenee asteittain äärialueilta vartaloa kohden. Niitä voidaan käyttää turvotuksen hoitoon, suonikohjujen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Hoitotuloksen kannalta on olennaista, että kompressiosukan tai -hihan mitoitus on oikea. Tuotteet otetaan käyttöön vähitellen, jolloin keholle jää aikaa tottua paineeseen ja sen vaikutuksiin. Saavutettujen tulosten säilyttämiseksi puristusvoimansa ja elastisuutensa menettänyt kompressiosukka tulisi uusia noin kaksi kertaa vuodessa.

Kompressiotuotteita käytetään verenkiertohäiriöiden ja lymfaattisen turvotuksen hoidossa. Kompressiolla lisätään kudoksien painetta, jolloin laskimoveren ja lymfanesteen kierto tehostuu. Hoitosukat ja -hihat puetaan päälle mahdollisimman pian heräämisen jälkeen, jolloin turvotus on vähäisimmillään. Kompressiohoidon tuloksena turvotus pysyy kurissa ja sen myötä myös mahdollinen raajojen kipukin vähenee.

Hoitosukkia ja -hihoja saa eri puristusluokissa ja ne voidaan mitoittaa halutun pituisiksi. Puristusvoima ja malli määräytyvät lääkärin suosituksen, asiakkaan oireiden ja otettujen mittojen perusteella.

Lue lisää

  • NIVELTUKIEN JA ORTOOSIEN JÄLLEENMYYNTI
  • PIENAPUVÄLINEIDEN JÄLLEENMYNTI